Fotos 1-4: ----------- Regatta 08.09.2018

Fotos 5-9:  ------------ Regatta 25.08.2018